Actief 50+ wil ouderen in beweging krijgen

Stichting Actief 50+ in Zuidbroek biedt in totaal dertien activiteiten aan. ,,We hebben bijna dagelijks iets in dorpshuis De Broeckhof, alleen vrijdag niet”, zeggen bestuursleden Sineke Wierenga, Betsy Landlust en Alie Smeenge. Een aantal activiteiten zoals de koffieochtend, koersbal zijn eens in de 14 dagen en de leesclub eens in de zes weken. ,,Elke activiteit heeft een contactpersoon.”

,,Het is in 1978 begonnen met een koffiemorgen met activiteiten. De biljartclub was nog eerder, toen waren ze een zelfstandige groep.” Naast de al genoemde activiteiten is er de computersoos, gymnastiek, jeu de boules, kaartjes maken, nordic walking, twee schildergroepen, sjoelen en werelddansen. ,,We zijn het jaar begonnen met een bloemworkshop en als afsluiting van het seizoen hadden we een high tea.”

Actief 50+ gaat met de maatschappelijke ontwikkelingen mee, zegt het drietal. ,,Toen we begonnen deden we andere dingen als nu. De drempel is laag. We hebben laatst bewust meegedaan aan Expeditie Zuudbrouk om maar bekendheid te krijgen nog.” Daarnaast worden er flyers verspreidt. Want de dames hopen dat nog meer mensen naar de activiteiten komen. ,,We willen mensen ‘achter de geraniums’ weghalen, het helpt sociale contacten te krijgen en onderhouden en we willen mensen in beweging krijgen.”

De kosten om deel te nemen aan de activiteiten zijn zestig euro per jaar. Een half jaar kan ook. Dan is het dertig euro van januari tot en met april/mei of dertig euro van september tot en met december. Daarvoor mag aan zoveel mogelijk activiteiten meegedaan worden als men wil. Daarnaast ontvangt de stichting subsidie om bijvoorbeeld de zaalhuur te kunnen bekostigen. ,,Zonder dat houdt het op.” Het bestuur bestaat in totaal uit zes leden. ,,Een voorzitter, een penningmeester, twee secretaresses en nog twee bestuursleden. Wij prijzen ons daar zeer rijk mee. Net als dat we recent iets jongere bestuursleden hebben gekregen, dat is wel mooi voor de komende jaren. Dan kunnen de jongeren goed ingewerkt worden.” Kijk voor meer informatie op actief50pluszuidbroek.nl

 

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl