Regio Nieuws!

Product van Mediagroep Midden Groningen

Hoofdweg 99A

9628 CL Siddeburen

(0598) 423200

info@middengroningennieuws.nl

Radio+TV+Internet

Altijd Regio Nieuws!

Bedum: Raad wil hoger krediet en snel besluit MFA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Het liefst zou de Bedumer gemeenteraad nog in 2018 een besluit nemen over de Multifunctionele Accommodatie (MFA) op het sportpark in Bedum. Ook vindt de raad dat het krediet van 50.000 euro dat het college voor de MFA beschikbaar wil stellen, fors omhoog moet.

BEDUM – Tijdens de commissie VROM vergadering van 4 oktober kreeg de Stichting ontwikkeling MFA Bedum opnieuw alle steun van de politieke raadspartijen van Bedum. De stichting wil op het sportpark van Bedum een Multifunctionele Accommodatie (MFA) realiseren bedoeld voor de hele Bedumer samenleving. Alle partijen zijn enthousiast over het plan dat klaarligt en zijn van mening dat de MFA de leefbaarheid en de sociale cohesie binnen de Bedumer gemeenschap zal vergroten. Het college stelt de gemeenteraad voor om 50.000 euro beschikbaar te stellen aan de stichting, maar het besluit over de MFA over te laten aan de nieuwe gemeente Hogeland. Vincent Geerling, woordvoerder van de Stichting MFA Bedum, zegt blij te zijn dat de stichting gehoor krijgt, maar ook dat dit, na tweeënhalf jaar inspanning en een tot in detail uitgewerkt plan,niet is waarop de stichting gehoopt had. Geerling noemt het bedrag van 50.000 euro symbolisch. Het geeft geen reëel beeld van de kosten die al zijn gemaakt – uit eigen zak hebben de initiatiefnemers inmiddels 45.000 euro aan derde partijen betaald– en van de kosten die nog gemaakt moeten worden. De stichting vraagt de raad daarom om een reëel krediet, mankracht vanuit de gemeente en om alsnog te overwegen om als Bedumer raad een besluit te nemen over de MFA, vóór Bedum op 1 januari 2019 opgaat in de gemeente Hogeland. “Waarom zou een uitgewerkt burgerinitiatief door betrokken burgers uit Bedum, bedoeld voor de gehele Bedumer bevolking,niet beoordeeld kunnen worden door volksvertegenwoordigers van die Bedumer bevolking?”

 

Hoger krediet

Van alle vier de raadspartijen krijgt Geerling bijval. De ChristenUnie vindt het voorgestelde krediet te laag en niet goed onderbouwd. De partij stelt voor het krediet te verhogen tot 175.00 euro. Ook het CDA vraagt om een nieuw voorstel van het college, met daarin een reëel bedrag. De VVD vindt 175.000 euro nog aan de lage kant. Alle drie de partijen vinden dat de Bedumer gemeenteraad nog in 2018 een besluit moet nemen over de MFA en dat dit besluit niet moet worden doorgeschoven naar de nieuwe gemeente Hogeland. Ook de PvdA zou het liefst zelf nog een besluit nemen, maar vraagt zich af of dit haalbaar is. Wethouder Jan-Willem van de Kolk zegt van niet. De 50.000 euro die het college beschikbaar wil stellen is bedoeld als vergoeding voor de kosten die de initiatiefnemers tot nu toe uit eigen zak hebben gemaakt. Omdat ook het college enthousiast is over de plannen van de stichting en de inzet van haar vrijwilligers zeer waardeert. Een volledig voorbereidingskrediet wordt echter pas gegeven op het moment dat een gemeenteraad groen licht geeft aan een plan. Van de Kolk: “Dat doen we met dit voorstel niet. Want dat besluit is aan de nieuwe gemeenteraad”. Over een investering als deze, die voor de gemeente op zo’n twee miljoen euro uitkomt, zou volgens van de Kolk een integraal besluit moeten worden genomen tijdens de vaststelling van de gemeentelijke begroting. Die begroting wordt niet meer vastgesteld door de raad van Bedum, maar door die van Hogeland.

 

Blij met steun

De Stichting MFA Bedum zegt de positie en het oogpunt van het college van Bedum te begrijpen, maar ook zeer blij te zijn met de steun van de raadspartijen. Geerling hoopt dat de raad alsnog wil overwegen nog in 2018 een besluit te nemen. Volgende week dinsdag zal het college vergaderen over het ophogen van het krediet dat beschikbaar wordt gesteld aan de stichting.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter