Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Bedum: verschillende projecten Noordkant dorp

GEMEENTE MET INWONERS AAN DE SLAG MET NOORDKANT DORP

Aan de noordkant van het dorp Bedum gaan op korte en middellange termijn verschillende grote projecten los. Er wordt bijvoorbeeld een nieuwe oostelijke ontsluitingsweg aangelegd die het centrum van zwaar vrachtverkeer moet ontlasten. Zuivelconcern Friesland-Campina Domo heeft vergevorderde plannen voor een substantiële uitbreiding van de Bedumer vestiging.

Verder ontwikkelt de noordoostelijke  nieuwbouwwijk Ter Laan 4 zich voorspoedig. De hoogspanningsleiding die noordelijk van de kern loopt, wordt vervangen door een nieuwe, zogenaamde 380KV-leiding. Er spelen daar ook minder grootschalige projecten zoals de nieuwbouw in het plan ‘De Kop van Noord’.De verschillende ontwikkelingen aan de noordkant zijn voor de gemeente aanleiding zich te bezinnen op de toekomst dat deel van Bedum. Daarvoor roept de gemeente de hulp van de inwoners in. Die kunnen ideeën en suggesties aangedragen die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige noordkant.

Die ideeën en suggesties worden gebundeld in een visie die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Ze worden vervolgens, als de raad er financiële dekking voor weet te vinden, gerealiseerd.

Om tot die visie te komen, organiseert de gemeente drie bijeenkomsten Daarbij wordt samengewerkt met Sandra van Assen Stedenbouw, MD Landschapsarchitecten en het Kenniscentrum Landschap van de RUG. In die bijeenkomsten kunnen inwoners hun ideeën en suggesties kwijt.

De eerste bijeenkomst is vanavond, 10 oktober in het Trefcentrum Bedum. Inwoners zijn er van 17.00 tot 20.00 uur welkom. Ze kunnen in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente en de adviesbureau waarmee samen wordt gewerkt. Later dit jaar volgen nog twee bijeenkomsten waarin de zaak verder wordt verfijnd. De ontwerp-visie moet begin december klaar zijn. Daarna spreekt de Bedumer raad zich er over uit.

Tijdens de bijeenkomst  zijn ook vertegenwoordigers van TenneT en de provincie Groningen aanwezig. Zij zijn benieuwd naar suggesties en ideeën van Bedumers over de inpassing van de nieuwe hoogspanningsleiding in het open landschap. Voor een verantwoorde inpassing heeft de regering geld beschikbaar gesteld.

 

 

Deel naar jouw media!