Delfzijl: Coalitie Lokaal Belang, CU, VVD en CDA?

De informatieronde op weg naar de vorming van een coalitie en daarmee een college van burgemeester en wethouders (B&W) voor de nieuwe gemeente Eemsdelta is afgerond. Dit heeft informateur Anno Wietze Hiemstra vanmiddag laten weten aan de toekomstige gemeenteraad. Hij stelt voor het formatieproces te starten met Lokaal Belang Eemsdelta, ChristenUnie, VVD en CDA.

Informatiegesprekken
Vanaf vorige week zaterdag is gesproken met alle politieke partijen die zetels hebben gekregen in de nieuwe gemeenteraad. De gesprekken zijn uiterst constructief en in een goede en open sfeer verlopen. Op basis van deze gesprekken is een aantal scenario’s mogelijk gebleken voor de samenstelling van een college. Informateur Hiemstra: “De gemeenschappelijke deler was het advies om een brede coalitie samen te stellen. Partijen vonden een stabiel, evenwichtig en collegiaal college belangrijk. Evenals herkenbaarheid en benaderbaarheid”. Vanaf dinsdag zijn deze scenario’s in verkennende gesprekken met de vijf grootste partijen verder onderzocht. Uit de gesprekken bleek dat de combinatie Lokaal Belang, ChristenUnie, VVD en CDA, de combinatie is die nu het meest kansrijk is. Hiemstra: “Ik kom tot dit advies omdat binnen deze coalitie programmatisch overeenstemming gevonden kan worden, er sprake is van ‘chemie’ tussen de fracties en toekomstige bestuurders en omdat deze coalitiesamenstelling de partijen het meeste vertrouwen geeft in een stabiel bestuur voor de komende 5,5 jaar. De vier partijen hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken. Deze coalitie van 4 partijen heeft 20 van de 29 raadszetels in de gemeenteraad.”

Gelet op de grote opgaven, een goede verdeling van de werklast en een stabiel en evenwichtig college zijn de partijen het erover eens dat er vijf wethouders voor benoeming worden voorgedragen (2 Lokaal Belang, 1 ChristenUnie, 1 VVD en 1 CDA). De formatieomvang is nog onderwerp van gesprek.

Formatie van start
Lokaal Belang Eemsdelta heeft het advies overgenomen. Ook ChristenUnie, VVD en CDA hebben hiermee ingestemd. Hiemstra zal het proces als formateur verder begeleiden. Het formatieproces begint de komende week en het streven is om dit voor 18 december 2020 af te ronden zodat de wethouders op 4 januari 2021 kunnen worden benoemd en geïnstalleerd.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter