Delfzijl: Geld voor kindcentrum Tuikwerd

Het college van Delfzijl stelt de raad voor om € 6.862.880,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het kindcentrum Tuikwerd. Dit bedrag is opgenomen in het reeds vastgestelde budget voor het Scholenplan Delfzijl. Wethouder Jan Menninga: “Ook in de wijk Tuikwerd gaan we een kindcentrum realiseren. Kindcentra dragen bij aan een duurzaam en toekomstbestendig onderwijs in Delfzijl. Door (ver)nieuwbouw op bestaande locatie toe te passen, vindt de volledige versterkingsopgave plaats binnen de huidige contouren van de schoollocatie aan de Hallehuis in Delfzijl. Ook bij dit kindcentrum betrekken we de ouders, docenten en omgeving. Dit zodat we straks ook hier een kindcentrum realiseren waar iedereen trots op is.”

Samen met de basisscholen OBS De Garven, CBS De Vore en kinderopvang Kids2b is de gemeente tot een definitieve aanpak voor de versterkingsopgave van kindcentrum Tuikwerd gekomen. Onderzoek heeft geresulteerd in een uiteindelijk definitief voorstel om over te gaan tot (ver)nieuwbouw op de bestaande locatie. Een combinatie van het gebruik van de bestaande locatie, met een aanpak voor een nieuw schoolgebouw dat gaat voldoen aan het wensbeeld van een toekomstbestendig kindcentrum voor de wijk Tuikwerd.

De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat en een duurzame en toekomstbestendige omgeving voor kinderen. De scholentransitie is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Groningen, waarbinnen 102 scholen aardbevings-en toekomstbestendig worden gemaakt. De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 26 november een besluit.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter