Regio Nieuws!

Product van Mediagroep Midden Groningen

Hoofdweg 99A

9628 CL Siddeburen

(0598) 423200

info@middengroningennieuws.nl

Radio+TV+Internet

Altijd Regio Nieuws!

Farmsum: Duurzame rotonde centrum

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Het college gaat de raad voorstellen extra geld beschikbaar te stellen voor de realisatie van een duurzaam veilige rotonde op het kruispunt Hogelandsterweg-Proosdij te Farmsum. Het gaat om een bedrag van € 342.500,-. De raad neemt op 16 december 2020 een besluit over het voorstel. Wethouder Meindert Joostens: ‘Vorig jaar heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor het vervangen van verkeerslichten bij dit kruispunt. Het bedrag bleek uiteindelijk niet voldoende om de verkeerslich-ten één op één te vervangen. Daarnaast bleek uit de Risicoanalyse Verkeersveiligheid, die in opdracht van de provincie opgesteld wordt, dat vijf van de negen verkeersveiligheidsrisico’s van toepassing zijn op deze kruising. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende scenario’s onderzocht om aan de Hoge-landsterweg-Proosdij een duurzaam en verkeersveilig kruispunt te realiseren. Op basis van de uit-komsten bleek dit een rotonde te zijn.’

Twee van de risico’s uit de Risicoanalyse Verkeersveiligheid die voor het kruispunt gelden, zijn kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers, zoals jonge kinderen. Joostens: ‘De snelheid van het verkeer en de aanwezigheid van groot transport brengen risico’s met zich mee. Met de rotonde wordt een lage snelheid afgedwongen en bieden we hen en de overige fietsers en voetgangers een veiligere oversteek.’

De gemeente gaat samen met bewoners en belanghebbenden een klankbordgroep vormen voor het ontwerptraject van de rotonde. Hierover is de gemeente in gesprek met Dorpsbelangen Farmsum.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter