Froombosch aan de slag met dorpsvisie

Welke wensen heeft het dorp Froombosch? Daar kunnen de bewoners zich de komende maanden over uitspreken om zo tot een dorpsvisie te komen waarvan het de bedoeling is dat deze in het najaar wordt gepresenteerd. Na de zomervakantie wordt begonnen met het realiseren van een dorpsvisie. Eerst was er maandag 8 juli een informatiebijeenkomst waarin het een en ander werd uitgelegd.

De oude dorpsvisie stamt uit 2016. Hiervan is het nieuwe dorpshuis gerealiseerd. Nu wordt vanaf 0 begonnen met een nieuwe dorpsvisie. Dit opstellen gebeurd onder meer door bewonersonderzoek wat vertaald wordt naar concrete voorstellen en doelen die worden geordend op thema en gerangschikt naar belang. Beleidsonderzoek speelt hierbij een rol. Hierbij wordt gekeken of de plannen kunnen en wat de ontwikkelingen zijn die op dit punt spelen. Van daaruit worden de gegevens geordend en de voorstellen uitgewerkt waarna de dorpsvisie geschreven wordt.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om iedereen in het dorp erbij te betrekken. Dorpsbelangen Froombosch wil onder meer aandacht voor de dorpsvisie vragen tijdens het Food Festival wat vorig jaar een groot succes was en dus veel dorpsbewoners op afkomen. Voor het maken van de dorpsvisie is er ondersteuning van Gerard Wezenberg van Stek en Streek die al eerder dorpen hielp. Tijdens de informatieavond gaf hij al wat handvaten mee. Zo konden de vele aanwezigen opschrijven wat voor hun de kernwaarden van het dorp zijn en wat de sociale binding is. Bewoonster Truus de Jonge heeft al wel een paar ideeën qua onderwerpen die in de dorpsvisie aan bod zouden kunnen komen. ,,Ik denk aan de snelheid van het verkeer op de hoofdweg en wat er met het (voetbal)veldje moet gebeuren.” Andere bewoners geven aan blij te zijn inspraak te hebben en noemen de zichtbaarheid van de begraafplaats als punt. Gebiedsregisseur vanuit de gemeente Dirk Keegstra was ook aanwezig tijdens de informatieavond. ,,Ik ben heel blij dat het hier ook is gestart. Ik ben heel benieuwd wat er uit komt. Ik ben blij met de opkomst. Je ziet dat elk dorp het op zijn eigen manier doet en het is belangrijk dat wij als gemeente daar goed op aansluiten.”

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl