Haalbaarheidsonderzoek De Kolck

Naar aanleiding van de brief  aan de gemeenteraad Midden-Groningen, waarin de voorzitter van dorpscoöperatie Meeden aangeeft dat hij vertrekt, is de VVD Midden-Groningen in gesprek gegaan met de dorpscoöperatie. Eén van de redenen van zijn vertrek heeft te maken met de situatie rondom het openluchtzwembad De Kolck.

Het dorp Meeden heeft een eigen openlucht zwembad dat met behulp van vrijwilligers en de dorpscoöperatie Meeden in de benen wordt gehouden. Het zwembad staat voor een onderhoudsklus waarbij het essentieel is dat de werkzaamheden op tijd worden uitgevoerd. Als dit niet op tijd gebeurt kan het zwembad komend voorjaar niet op 1 april geopend worden.

Vanuit de gemeente was toegezegd dat er voor de zomervakantie een haalbaarheids-onderzoek zou liggen. Deze termijn is niet gehaald. VVD Midden-Groningen maakt zich zorgen of het tijdig lukt om de benodigde werkzaamheden uit te voeren zodat de Kolck op 1 april 2024 volgens schema kan openen.

Marjolein Vulpes Fractievoorzitter VVD Midden-Groningen diende daarom de volgende vragen in:

1.Verwacht het college dat het haalbaarheidsonderzoek en de reparaties aan het zwembad op tijd verricht kunnen worden?

2.Wat is de reden dat het haalbaarheidsonderzoek niet volgens afspraak is aangeleverd?

3. Is het college het met ons eens dat een voorziening zoals dit openlucht zwembad belangrijk is voor de leefbaarheid?

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
Email