Regio Nieuws!

Product van Mediagroep Midden Groningen

Hoofdweg 99A

9628 CL Siddeburen

(0598) 423200

info@middengroningennieuws.nl

Radio+TV+Internet

Altijd Regio Nieuws!

Het Hogeland: Nieuw onderdeel Winterloop Bedum

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

In 2019 zijn net als voorgaande jaren een aantal projecten geselecteerd waar het geld van de Bedumer Winterloop naar toe gaat. Net als vorig jaar zijn dit projecten van het UMCG Kanker Researchfonds; in totaal vijf stuks. Nieuw is dit jaar dat lokale of particuliere initiatieven ten behoeve van patiënten met kanker ook een beroep kunnen doen op steun vanuit de Bedumer Winterloop. Afhankelijk van de ingediende voorstellen honoreert het Stichting Bedumer Winterloop één of meerdere lokale initiatieven. Totaal wordt maximaal €10.000,= beschikbaar gesteld.

Randvoorwaarden voor financiering van een lokaal of particulier initiatief

– De aanvraag ondersteunt patiënten met kanker.

– Het initiatief heeft een duidelijk omschreven doel.

– De aanvraag wordt ingediend op het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

– Het initiatief aanvaardt met de indiening van de aanvraag een actieve rol als ‘ambassadeur’ ten behoeve van de Bedumer Winterloop 2019.

– De financiële omvang van een voorstel bedraagt maximaal €10.000 inclusief BTW. Voor december 2019 moet de besteding gerealiseerd zijn en is daarvan een schriftelijke rapportage ingediend bij de Stichting Bedumer Winterloop.

Voor het indienen van een voorstel kunt u het formulier ‘aanvraag lokaal of particulier initiatief’ gebruiken (maximaal twee kantjes A4). Voorstellen voorzien van naam per e-mail uiterlijk 1 februari 2019 sturen naar: info@bedumerwinterloop.nl

Beoordelingscriteria:

Initiatiefnemer is woonachtig in gemeente Het Hogeland

Uitvoering komt voor 100% ten goede aan patiënten met kanker

Duurzaam initiatief

Er is een duidelijk omschreven doel

Omschreven hoe ambassadeursrol voor Bedumer Winterloop wordt uitgevoerd

Groot aantal patiënten profiteert

Het bestuur van Stichting Bedumer Winterloop besluit uiteindelijk over toekenning van de financiering. Het advies van de beoordelingscommissie Lokaal of particulier initiatief zal leidend zijn bij de definitieve toekenning van de aanvraag. Het stichtingsbestuur informeert de betreffende aanvrager over de toewijzing. Ook informeert zij de buitenwereld actief over onder meer de resultaten van de financiering. Uiterlijk 1 maart 2019 zal het bestuur kenbaar maken welk lokaal initiatief gesteund gaat worden. Het aanvraag formulier vindt u op onze website www.bedumerwinterloop.nl

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter