Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Het Hogeland: Nieuwe gemeenteraad een feit

Na de vaststelling van de verkiezingsuitslag is de nieuwe gemeenteraad voor Het Hogeland een feit. In Het Hogeland College in Warffum kwamen de 7 lijsttrekkers van de raadspartijen bijeen in een openbare bijeenkomst. Na een korte terugblik op de campagne en de verkiezingsuitslag, werd er gesproken over het opkomstpercentage. Dat 48% van de stemgerechtigden niet is gaan stemmen is een signaal vinden alle partijen. De partijen geven aan dat er werk aan de winkel is. Het opkomstpercentage was 52,21%, weliswaar niet hoog, maar nog altijd hoger dan de gemiddelde opkomst bij herindelingsverkiezingen. De eerste taak van de gemeenteraad is de vorming van een college. Zoals gebruikelijk neemt de grootste fractie – GemeenteBelangen Het Hogeland – het initiatief bij de collegevorming. Dat de partijen er geen gras over laten groeien blijkt wel uit de eerste verkennende gesprekken die dit weekend plaatsvinden. De volgende stap is het aanwijzen van twee externe informateurs. Deze informateurs gaan met alle partijen gesprekken voeren.

De partijen hopen snel tot een college te komen. Dat moet ook wel, want op 2 januari is de eerste gemeenteraadsvergadering waarbij de nieuwe raad wordt geïnstalleerd en de wethouders worden benoemd. De nieuwe raad geeft aan transparantie heel belangrijk te vinden. De eerste gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren, maar zodra het kan wordt er gecommuniceerd.

 

Deel naar jouw media!