Hoogezand: Hospice Gasthuis boekt goed resultaat

Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer heeft de afgelopen week haar jaarverslag van het jaar 2019 gepubliceerd. Vanwege de corona heeft het opmaken van de jaarrekening en de vormgeving veel extra tijd gekost. De stichting sluit het jaar af met een goed resultaat. Door een hogere bezetting en een mooi bedrag aan donaties sluit de Stichting Gasthuis H-S het jaar af met een positief saldo. Het fraaie jaarverslag bestaat uit een verslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar; de jaarrekening met alle financiële cijfers en aan het eind een viertal leuke interviews. In de interviews vertellen vier personen over hun betrokkenheid bij het hospice.

Uit het verslag is op te maken dat in het hospice het Gasthuis in 2019 25 personen als gast zijn geweest en er in totaal 782 dagen verbleven. De bezettingsgraad met 25 gasten was 83%. In 2018 was de bezettingsgraad 72% en in 2017 63%. Het hospice heeft in het jaar 2019 nauwelijks leegstand gekend. Het bestuur geeft aan dat ze tevreden zijn met een bezettingsgraad van 85%. Bij de start in 2016 was men uitgegaan van een percentage van 70%, waarmee men qua financiën al een goed resultaat zouden boeken.

In het getoonde exploitatieoverzicht is duidelijk te zien welke kosten gemaakt worden en op welke wijze de totale inkomsten verkregen worden. De exploitatiekosten worden voor 70% gedekt door de eigen bijdrage van de gasten. Zij betalen € 40 per dag. Het bestuur had voor 2019 de exploitatiekosten geraamd op € 48.000. Uitgegeven is een bedrag van € 52.159. Het uitgegeven bedrag bestaat uit vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen, enz. en een bedrag aan variabele kosten om het hospice in bedrijf te houden. Dit bedrag is exclusief de kosten voor scholing en ondersteuning van de vrijwilligers. Deze worden betaald door de afdeling Midden-Groningen van Humanitas. Humanitas krijgt hiervoor een vergoeding van het Ministerie van VWS uit de subsidieregeling voor vrijwillige palliatieve terminale zorg.

In 2019 is ook nog een bedrag van bijna € 23.000 verkregen uit donaties van particulieren en organisaties. Voor een hospice van deze grote is dit een hoog bedrag en geeft aan dat er veel waardering is voor het werk van de vrijwilligers. Buiten deze donaties zijn er ook nog bedragen ontvangen, die rechtstreeks besteed zijn aan de aankoop van drie nieuwe bedden en twee zonneschermen achter het Gasthuis. Bij de start van het hospice was er niet voldoende geld om nieuwe bedden aan te schaffen en men heeft toen gekozen voor gebruikte bedden. Dankzij een gift van Roparun uit Rotterdam konden in 2019 drie nieuwe bedden aangeschaft worden. De zonneschermen zijn betaald uit de giften van de huisartsen Hoekstra en Kramer, die van hun patiënten een bedrag kregen bij hun afscheid als huisarts in Hoogezand.

Een groot deel van het positieve saldo is door het bestuur omgezet in een bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve is volgens het bestuur nodig om een financiële buffer op te bouwen om de komende jaren in en om het huis de noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Vanwege het zeer intensief gebruik zal een deel van de inventaris vervangen moeten worden en zal het gebouw intern voor een deel opnieuw geschilderd moeten worden. Hoewel in 2019 maar een beperkt bedrag van gasten niet geïnd kon worden, is de verwachting dat dit de komende jaren zal gaan stijgen.

In zijn voorwoord memoreert de voorzitter nog even aan de wijze waarop het hospice gerund wordt door de vrijwilligers. Het bestuur heeft in tegensteling tot vele andere hospices gekozen voor meer verantwoordelijkheid voor de vrijwilligers. Overdag is geen beroepskracht in het hospice aanwezig en moeten de vrijwilligers zelfstandig hun werk doen. Binnen de landelijke organisatie van de vrijwillige palliatieve zorg, de VPTZ, is dit een afwijkend model van bedrijfsvoering. In het hospice Gasthuis H-S voldoet deze vorm echter bijzonder goed. Er is door deze aanpak volgens de voorzitter in de vier jaar een groep van zeer betrokken vrijwilligers gecreëerd. Een groep, die als een team functioneert.

Deel naar jouw media!