Hoogezand: peuters half jaar eerder naar de peuteropvang

Peuters mogen in de gemeente Hoogezand-Sappemeer vanaf twee jaar naar de peuteropvang. Dit heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten. Eerst lag deze grens op 2,5 jaar. De gemeente vindt het echter belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk starten met peuteropvang omdat dit een goede voorbereiding biedt op de basisschool.

 

Wethouder Drenth: “Als kinderen met twee jaar beginnen op de peuteropvang dan kunnen eventuele taal- en ontwikkelingsachterstanden eerder gesignaleerd worden. Ook is er dan meer tijd om aan de ontwikkeling van de kinderen te werken tot ze op vierjarige leeftijd uitstromen naar de basisschool. Ouders geven ook aan dat ze hun kind graag met twee jaar willen laten starten om ze een zo goed mogelijke basis te geven.”

 

Ambitie

De peuterspeelzalen in Hoogezand-Sappemeerheten sinds 1 januari 2016 peuteropvang. Er zijn 14 locaties voor peuteropvang in de gemeente; deze zijn allemaal gehuisvest bij een basisschool. De gemeente heeft de ambitie om peuteropvang op termijn uit te breiden naar alle basisscholen of kindcentra. De wethouder gaat ervan uit dat dit het aanbod laagdrempeliger maakt en daardoor zal leiden tot een hogere deelname aan peuteropvang.

 

Ook heeft het als voordeel dat de zogenaamde ‘doorgaande lijn’ tussen peuteropvang en basisschool verder verbeterd kan worden zodat kinderen beter voorbereid starten in groep 1. De gemeente investeert ook in de financiële toegankelijkheid van de peuteropvang. Vooral ouders met een laag inkomen betalen nu minder voor de peuteropvang dan voorheen. Ouders met een inkomen tot € 18.176 betalen € 8,80 per maand; ouders met een inkomen tot € 27.549 betalen € 10,45 en bij een inkomen tot € 37.909 betalen ouders € 18,70 per maand. Een compleet overzicht van de kosten bij de verschillende inkomensgroepen is te vinden op www.hoogezand-sappemeer.nl/peuteropvang

Deel naar jouw media!