Hoogezand: Verpauperde kiosk doorn in het oog

Wethouder Borg van Midden-Groningen vindt het belangrijk nu het station Sappemeer-oost dicht gaat, dat er een opwaardering komt voor het station Hoogezand-Sappemeer. De verpauperde kiosk is een doorn in het oog van de wethouder, hij zou graag zien dat reizigers in de toekomst er weer een kopje koffie kunnen halen.

Voordat de sneltrein Groningen-Winschoten gaat rijden (december 2020) en S-Oost gaat sluiten dient voor de korte termijn een overheveling plaats te vinden van de fietsenstallingen naar station Hoogezand-Sappemeer. Op station Hoogezand-Sappemeer had de gemeente al een plan om de P+Rcapaciteit te verdubbelen (van 20 naar 40 parkeerplaatsen). Door deze ontwikkelingen is dat tijdelijk stilgezet. Inmiddels is er een ontwerp gemaakt waarbij de parkeerplaatsen voor auto’s verplaatst worden naar de strook langs het spoor aan de Stationsweg tussen grofweg de Nutsstraat en de Kees de Haanstraat. Het aantal wordt uitgebreid naar 50 parkeerplaatsen. Daarnaast worden er voor 15 december tijdelijk fietsenstallingen en kluizen bijgeplaatst om de stallingen van S-Oost te compenseren. Na 15 december worden de tijdelijke stallingen vervangen door definitieve. In
onderstaand overzicht is aangegeven welke aantallen er minimaal worden gerealiseerd. Deze ontwerpen zijn met de buurt gecommuniceerd. Insteek is dat alle fietsenstallingen gelijkvloers worden. Dat kost wel meer ruimte maar is veel comfortabeler voor de gebruiker. Ook worden de fietskluizen uitgebreid en wordt er vormgegeven aan een provinciaal project met betrekking tot elektrische deelfietsen. Omwille van de benodigde snelheid is ervoor gekozen om een bouwteam te maken. Op basis van een bouwteamovereenkomst zal de aannemer op zeer korte termijn de uitvoering ter hand nemen.

Voor het opwaarderen van station Hoogezand-Sappemer is een projectgroep samengesteld waarin deelnemen vertegenwoordigers van Provincie Groningen (programmamanager en HUB-specialist), ProRail, NS-stations, gemeente Midden-Groningen en Arriva. Provincie Groningen heeft een projectleider aangesteld die voor een periode van een jaar opdracht heeft gekregen om samen met deze projectgroep de uitvoering voor de korte
termijn (tot 15 december 2020) en de planvorming voor de middellange en de lange termijn vorm te geven. De projectgroep is inmiddels een aantal maanden actief en heeft Arcadis opdracht verleend voor het maken van een visie voor het station, de stationsomgeving en het stationsgebouw.

Deel naar jouw media!