Kiel windeweer: Verbod beregenen ingesteld

Het waterschap Hunze en Aas ziet zich genoodzaakt om voor een deel van ons gebied, een verbod in te stellen om tussen 7.00 en 19.00 uur te beregenen. O.a. omgeving Kiel windeweer/Kropswolde.

Door het warme, zonnige en droge weer wordt er fors beregend en daardoor lopen ze tegen de grenzen aan van hun aanvoercapaciteit. Met het vooruitzicht dat dit weertype de komende week aanhoudt, is het nodig om zuinig om te gaan met het beschikbare water. ’s Avonds en ’s nachts beregenen draagt hieraan bij omdat er dan minder van het beregende water verdampt dan overdag. Daarnaast roepen ze beregenaars op om ’s avonds en ’s nachts niet meer te beregenen dan strikt noodzakelijk is voor de gewassen op het land.

Op hun website staat meer informatie, waaronder een kaart van het gebied waarop is te zien waar het verbod van kracht is.

Deel naar jouw media!