Kolham: Start bouwuitvoering kindcentrum

In het scholenprogramma wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige scholen in de gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt de noodzaak van het bevingsbestendig maken, gecombineerd met het krimp-proof, flexibel, duurzaam en daarmee toekomstbestendig maken van deze scholen. Het kindcentrum Kolham huisvest basisschool De Oetkomst en kinderopvang KidsFirst.

Het huidige voorstel omvat de vraag aan het college om aan te vangen met de bouwwerkzaamheden om tijdig de realisatie van de nieuwbouw af te kunnen ronden.

Deel naar jouw media!