Laadsnoeren over trottoirs

Momenteel worden gleuven in trottoirtegels/ kabelgoottegels in Midden-Groningen niet toegestaan. In de laadvisie van de gemeente Midden-Groningen staat het volgende: ‘Verlengd private aansluitingen zijn niet toegestaan in de gemeente. De gemeente staat niet toe dat inwoners zelfstandig publieke laadpalen plaatsen welke gebruik maken van de eigen huisaansluiting. Laadkabels uitrollen over het trottoir is dan ook niet toegestaan.

VPA’s

Deze zogenoemde verlengde private aansluitingen (VPA’s) zijn juridisch complex omwille van onder andere de aansprakelijkheid. Bijkomend ongewenst effect is dat inwoners via VPA’s publieke parkeerplaatsen mogelijk reserveren als eigen parkeerplaats.’

Het is de gemeente inmiddels bekend dat enkele andere gemeenten met kabelgoottegels experimenteren. De ervaringen zijn wisselend, positief en negatief. Mocht de gemeente Midden-Groningen VPA’s in de toekomst overwegen toe te staan dan blijkt uit bovenstaande dat zij hiervoor aanpassingen moet doorvoeren in haar beleid en de APV. Op dit moment zijn zij dit niet voornemens.

Echter, de gemeente erkent het probleem, en beseffen dat dit breder zal gaan spelen, daarom blijven ze de ontwikkelingen bij andere gemeenten volgen.

 

 

Deel naar jouw media!