Meldpunt overlast 1 januari 2025 van start

Inwoners uit Midden-Groningen weten vaak niet waar ze overlast in hun omgeving of een vraag over zorg, moeten melden. Dit blijkt uit een onderzoek in 2022, uitgevoerd in het kader van het Nationaal Programma Groningen-project “Verbeteren veiligheid Midden-Groningen. Daarom wordt er gewerkt aan een meldpunt vanuit de gemeente, waar ze dit kunnen melden. De bedoeling is dat deze per 1 januari 2025 van start gaat.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn zegt hierover:” Er is overduidelijk behoefte aan een centraal meldpunt om de gesignaleerde problemen aan te pakken. Dit meldpunt moet inwoners ook handvatten gaan bieden om zelf aan de slag te gaan met probleemoplossing. Ook biedt het meldpunt  inzicht in de aard en omvang van overlastproblemen binnen de gemeente, waardoor er gerichte maatregelen kunnen worden getroffen. ”

Het meldpunt wordt een centraal punt waar inwoners per mail of telefonisch zorg en overlast kunnen melden. Hierdoor wordt voorkomen dat dezelfde melding bij verschillende instanties wordt gedaan.  Speciaal opgeleide medewerkers zullen inwoners adviseren en begeleiden. Bij complexere meldingen beoordeelt men welke instanties betrokken moeten worden.

In de beginfase zal de focus liggen op de wijken Spoorstraat-Kieldiep en Gorecht-West in Hoogezand. Uit onderzoek bleek dat deze wijken het meest kwetsbaar zijn als het gaat om veiligheid. ‘Verbeteren veiligheid Midden-Groningen’ is een van de 21 projecten die onderdeel zijn van het lokale programmaplan Hart voor Midden-Groningen..

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl