Midden-Groningen: 7600 enquêtes over dienstverlening

De Gemeente Midden Groningen, verstuurt 7600 enquêtes met vragen over hun dienstverlening. Dat gebeurt op basis van een steekproef. Een belangrijk onderzoek voor ons”, zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn. Wij kunnen zo maximaal leren van de opvattingen die er bij onze inwoners leven. We roepen dan ook iedereen op, die aangeschreven wordt, om mee te doen!”. In totaal worden 6800 exemplaren naar inwoners verstuurd en 800 worden onder de medewerkers verdeeld, waarbij ook het college en de raadsleden meegerekend zijn.

De vragen in de enquête gaan in op het contact met de gemeente en de fysieke en digitale dienstverlening. Zo worden mensen uit de steekproef bijvoorbeeld gevraagd naar hun ervaring met de website van de gemeente. De verschillende uitkomsten van de bevraagde inwoners en medewerkers legt de gemeente vervolgens naast elkaar om te zien of zij hetzelfde beeld hebben.

Visie op dienstverlening

Tijden veranderen snel, zeker als het om dienstverlening gaat. De gemeente wil er daarom niet zomaar vanuit gaan dat inwoners vandaag de dag meestal tevreden over de gemeente zijn. Als het beter kan, dan staat de gemeente daarvoor open en vraagt om die reden om meningen. Dat gebeurt door deze enquête, maar bijvoorbeeld ook als inwoners langskomen op één van de burgerzakenlocaties. Later dit jaar bevraagt de gemeente met een andere vragenlijst ook bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Doorlopend verbeteren

Deze enquête maakt deel uit van een langer traject waarin de gemeente haar dienstverlening evalueert. Dit doet zij samen met het Sociaal Planbureau Groningen en CMO STAMM. De uitvoering gebeurt door CMO STAMM, het kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. Met dit evaluatietraject geeft de gemeente uitvoering aan haar ambitie om in gesprek met de samenleving doorlopend de dienstverlening te verbeteren. Met elkaar en voor elkaar. De gemeente wil, onder het motto: ‘luisteren, leren en groeien’, een mensgerichte dienstverlening bieden, waarin de inwoner, het bedrijf, de organisatie of de collega als klant centraal staan.

Deel naar jouw media!