Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Advies gemeente EZK gasjaar 2020/2021

De gemeente Midden-Groningen heeft advies gegeven aan de minister van EZK ten behoeve van het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2020/2021. De mijnbouwwet geeft de regionale overheden een adviesrol in de jaarlijkse vaststelling van de gaswinning vanuit het Groningenveld. Het advies wordt gegeven op basis van de stukken die door het ministerie van EZK op 31 maart 2020 zijn gepubliceerd.

Gemeente Midden-Groningen adviseert de minister te kiezen voor de Operationele Strategie met de minste seismische gevolgen. Verder vraagt de gemeente aandacht voor de voortgang in de versterking, schade-afhandeling en verdere afbouw van de gaswinning. Ook wordt aangegeven dat de maatschappelijke gevolgen nog altijd onacceptabel groot zijn. Het advies is in regionale afstemming tot stand gekomen.

Deel naar jouw media!