Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Experiment gesloten coffeeshopketen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

De gemeente Midden-Groningen meldt zich pro forma aan voor het experiment met een gesloten coffeeshopketen, onder voorbehoud van een aantal wijzigingen aan de opzet. Daardoor kunnen de risico’s beter worden ingeschat en indien nodig vooraf worden ingeperkt. Als de opzet niet of onvoldoende wijzigt kan dat betekenen dat de deelname van Midden-Groningen alsnog komt te vervallen. De spelregels van het experiment staan op dit moment erg ver van wat de gemeenteraad in 2018 in een motie eerder heeft beoogd.

Het kabinet ontwikkelt een experiment om het legaal telen van hennep voor recreatief gebruik mogelijk te maken. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep aan de coffeeshops kan worden geleverd, zonder dat dit verboden is (de zogenoemde gesloten coffeeshopketen) en wat hiervan de effecten zijn. De gemeente Midden-Groningen heeft in juli 2018 per brief aan de Minister van Justitie haar belangstelling kenbaar gemaakt voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. De rijksoverheid verzoekt nu om officiële aanmelding voor het experiment.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “De gemeenteraad heeft zich uitgesproken over dit onderwerp met een motie. Deze aanmelding is daar mede het gevolg van. Omdat inmiddels de spelregels bekend zijn gemaakt door het Rijk wil ik de gemeenteraad nadrukkelijk betrekken bij mijn afweging om onze gemeente wel of niet aan te melden voor definitieve deelname aan het experiment. Er zijn de nodige bedenkingen bij de huidige opzet die zo ook door de coffeeshops in Midden-Groningen worden ervaren. Daarom houdt Midden-Groningen over de deelname een nadrukkelijke slag om de arm.”

Eén van de knelpunten betreft het ontbreken van vooronderzoek naar de variatie in aanbod (welke producten), de kwaliteit en de prijs van de softdrugs die worden geproduceerd door de tien aangewezen telers binnen het experiment. Voordat het experiment start, moeten hieraan duidelijke voorwaarden worden gesteld.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter