Midden-Groningen: International Welcome Centre North

Het college van Midden-Groningen besluit om door te gaan met de samenwerking met het International Welcome Centre North in Groningen. Het centrum begeleidt buitenlandse kenniswerkers die in onze regio komen wonen en werken. Dit is belangrijk voor de dienstverlening aan het bedrijfsleven en maakt de regio aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen. Het IWCN betreft een samenwerkingsverband tussen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Connect International. Deze organisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten tot 2021, waarbij zij samen met kennisinstellingen, gemeenten, provincies en bedrijfsleven de drie noordelijke provincies bedienen.

Het IWCN verwelkomt en ondersteunt bezoekers, klanten en klantbedrijven die zich vestigen of al zijn gevestigd in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Deel naar jouw media!