Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Maatregelen vuilverbranding jaarwisseling

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Met een pakket aan maatregelen wil het college van Burgemeester en Wethouders de overlast en schade als gevolg van vuilverbrandingen tijdens de jaarwisseling in Midden-Groningen fors terugdringen.

De directe materiële schade bedroeg vorig jaar ongeveer 40.000 euro, de indirecte schade (extra personeelskosten, inhuur van extra voertuigen, extra stortkosten etcetera) bedroeg een veelvoud daarvan. Daarnaast zijn vuilverbrandingen niet zonder gevaar bijvoorbeeld doordat branden kunnen overslaan naar bebouwing. Ook is er vaak sprake van schade voor het milieu door het verbranden van ongeschikte materialen.

De maatregelen op de korte termijn bestaan onder andere uit de inzet van extra personeel van politie, brandweer en gemeente in specifieke delen van de gemeente. De concentratie van de aandacht in de handhaving zal daarbij liggen op die gebieden waar het de afgelopen jaren vooral ontspoord is, waaronder met name Gorecht.

Tijdens de oudejaarsavond zal in het aangewezen gebied continu een ‘treintje’ van politie, brandweer en gemeente aanwezig zijn om daar waar branden worden gesticht snel te kunnen ingrijpen, blussen en opruimen.

Met name oudere en kwetsbare groepen in de samenleving ondervinden overlast door het knallen van vuurwerk. Om deze reden is er contact gezocht met het zorgcentrum De Burcht in Hoogezand om te onderzoeken of er behoefte bestaat aan het afkondigen van een vuurwerkvrije zone. Vanuit De Burcht is aangegeven dat deze behoefte er inderdaad is. Daarom wijst het college een vuurwerkvrije zone aan rondom De Burcht. Binnen deze zone, die zal worden aangegeven door middel van borden, mag nooit vuurwerk worden afgestoken. Buiten deze zones mag alleen vuurwerk worden afgestoken van 31 december 2019, 18:00 uur tot 1 januari 2020, 02:00 uur.

Nieuwjaarsbeleid 2020
De maatregelen voor de korte termijn worden in 2020 verder uitgewerkt. Zo zal de gemeente beleid voor vreugdevuren tijdens de jaarwisseling gaan formuleren. Er zullen voorwaarden worden gesteld aan onder andere eigenaarschap, de plaats en omvang van het vreugdevuur en het uitsluitend verbranden van schoon hout. Ook het mogelijk aanwijzen van meer en andere vuurwerkvrije zones is een punt van aandacht.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter