Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Meerwerkopdracht Omgevingsdienst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

De Omgevingsdienst Groningen voert voor de gemeente Midden-Groningen diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiervoor wordt jaarlijks een jaaropdracht verstrekt. In deze jaaropdracht wordt een raming opgenomen van het aantal te verwachten zaken die moeten worden afgehandeld. Het eerste halfjaar van 2020 heeft laten zien dat sprake is van een sterke toename van het aantal juridische zaken. Deze zaken bestaan onder andere uit milieuklachten, handhavingsverzoeken, bezwaren en dergelijke. Gelet op de sterke toename hiervan past de afhandeling niet meer binnen het reguliere beschikbare budget.

Daarvoor moet een meerwerkopdracht worden afgesloten. Het college vraagt de raad via de najaarsnota hiervoor 90.000 euro beschikbaar te stellen.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter