Midden-Groningen: Privacy protocol ondermijning

Gemeente, politie en andere ketenpartners werken samen bij de integrale aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken, waaronder criminaliteitsbestrijding. Eén van de initiatieven die de gemeente Midden-Groningen heeft opgezet, is het gebruik van het platform: Meld een Vermoeden.  Ambtenaren die werkzaam zijn binnen de gemeentelijke organisaties zien vaak zaken die opvallen en die kunnen wijzen op ondermijnende criminaliteit.

Een andere stap die de gemeente Midden-Groningen heeft gezet in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit is het opzetten van de casustafel ondermijning. Casustafel ondermijning is een overlegstructuur. Onder coördinatie en regie van team OOV zullen o.a. de bij gemeente bekende signalen van ondermijning nader onder onderzocht en –indien nodig- opgepakt door desbetreffende verantwoordelijke team(s).

Zowel ten aanzien van het platform Meld een vermoeden als de casustafel ondermijning, geldt dat er in bepaalde gevallen persoonsgegevens van inwoners van de gemeente Midden-Groningen kunnen worden verzameld, uitgewisseld en/of opgeslagen. Om te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de geldende wet- en regelgeving op een rechtmatige wijze plaatsvindt, is het Privacy protocol ondermijning opgesteld.

Deel naar jouw media!