Midden-Groningen: Raad nu ook op Facebook

De gemeenteraad Midden-Groningen heeft vanaf heden een eigen pagina op Facebook. De raad vindt dit naast Twitter en de website een goede optie om optimaal te kunnen communiceren met de inwoners van Midden-Groningen. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. Ze vertegenwoordigt de inwoners, neemt beslissingen en controleert het college van B&W. Dit is niet altijd duidelijk voor de inwoners. De gemeenteraad heeft daarom gekozen voor een eigen Facebookpagina. Op de Facebookpagina van de gemeenteraad wordt naast de vergaderingen ook meer achtergrondinformatie gedeeld over de werkzaamheden van de raad. De gemeenteraad hoopt hierdoor de inwoners nog beter te betrekken bij haar werkzaamheden en de beslissingen die ze moet nemen.

De Facebookpagina vindt u op: www.facebook.com/gemeenteraadmg

 

Deel naar jouw media!