Midden-Groningen: Raadscommissie geïnformeerd over 1,5 miljard

Bestuurders van Rijk en Regio hebben onlangs aanvullende afspraken gemaakt over de veiligheid en versterking van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Het gaat om afspraken die bedoeld zijn om de aanpak van versterking te versnellen en te vereenvoudigen, met meer keuzemogelijkheden en regie voor bewoners. De kosten van de aanvullende maatregelen bedragen ruim € 1,5 mld. Het college van Midden-Groningen heeft deze afspraken voorgelegd aan de raadscommissie van Midden-Groningen om hun te informeren omtrent de gemaakte afspraken.

De meeste partijen vinden het een goede stap in de juiste richting, maar denken niet dat daarmee alle problemen zijn  opgelost. Men is van mening dat inwoners met bevingsschade goed geïnformeerd moeten worden over wat bepaalde keuzes voor consequenties hebben. Raadslid Bos van het CDA hoopt dat de problemen goed, accuraat en snel worden opgelost, de heer Bosscher van Groen Links hoort signalen dat inwoners met schade onder druk worden gezet om geld te accepteren in plaats van versterken, de partij wil een meldpunt voor dit soort ontwikkelingen. Wethouder van Schie zegt dat de vraag haar verbaasd, omdat er voldoende dergelijke ingangen zijn. D66 is bang dat er meer bureaucratie zal ontstaan. Portefeuillehouder, wethouder van Schie bevestigde dat de afspraken geen finale kwijting naar de toekomst moet zijn, belangrijk is dat alle woningen veilig moeten worden. Een ander punt wat in de commissie sterk naar voren kwam is goede communicatie, de wethouder gaf aan dat het NCG hier druk mee bezig is en voor 1 januari alle betrokken heeft geïnformeerd, ook de gemeente zal dit oppakken. (foto: Raadslid de heer Bosscher van Groen Links).

Deel naar jouw media!