Midden-Groningen: Reactie college op rapport armoedeval

Op verzoek van de gemeenteraad hebben Burgemeester en Wethouders van Midden-Groningen de armoedeval in beeld gebracht: het fenomeen dat iemand er in inkomen op achteruit kan gaan als hij of zij vanuit de bijstand werk vindt. Stimulansz heeft voor verschillende groepen mensen berekend hoe groot de armoedeval in Midden-Groningen kan zijn. Vooral alleenstaande ouders en gehuwden met kinderen kunnen erop achteruitgaan als ze door een hoger inkomen net buiten alle minimaregelingen vallen. De armoedeval blijft in dit huidige belastingstelsel altijd bestaan, aldus Stimulansz. Er zijn wel mogelijkheden om de armoedeval af te vlakken of de gevolgen te verzachten. Stimulansz heeft hiervoor een aantal aanbevelingen gedaan. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de discussie in de raad gaat de gemeente cliënten die de stap naar werk maken financieel ondersteunen. Dit om de onzekerheid over hun inkomenssituatie zoveel mogelijk weg te nemen. Verder passen we waar nodig maatwerk toe.

In bijzondere situaties kunnen we financiële ondersteuning aanbieden als iemand geconfronteerd wordt met een financieel nadeel door de werkaanvaarding.

Deel naar jouw media!