Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: ‘Schotse hooglanders maken Foxholstermeer aantrekkelijk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Schotse hooglanders gaan zorgen voor meer variatie in de rietvelden aan het Foxholstermeer-Noord, in de volksmond ‘Het Vuilmeer’. Zonder beheer dreigen deze waardevolle rietvegetaties, leefgebied van onder andere de bevers, otters en veel bijzondere vogels, sterk te verbossen. Door extensieve begrazing met runderen zal er een zeer aantrekkelijk gebied ontstaan, met overgangen tussen gras, ruigte, riet en struweel. Deze overgangen, met tal van kleine milieuverschillen, moet gaan zorgen voor een aantrekkelijk gebied voor planten en dieren, en daarmee voor natuurliefhebbers. Het gebied wordt opengesteld voor extensieve vormen van recreatie, zoals wandelen, natuurbeleving en vissen. Het gebied zal worden ontsloten met een wandelpad, een zogenoemd ‘laarzenpad’.

Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol, belangenvereniging Foxholstermeer, Sportvisserij Groningen-Drenthe, ecologisch adviesbureau Dillerop Natuuradvies en de gemeente Midden-Groningen hebben in gezamenlijkheid een visie op inrichting en beheer van het gebied gesmeed. In gezamenlijkheid zal, binnen de financiële en fysieke mogelijkheden, gekeken worden naar kansen om recreatie- en natuurwaarden te verbeteren

Als vertrekpunt voor beheer- en inrichtingsplannen zal wethouder Jan Jakob Boersma de Schotse hooglanders uitzetten, bij Scheepswervenweg Foxhol op donderdag 28 februari om 15:00 uur.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter