Midden-Groningen: vaststellingsbesluit Groningenveld

Op 23 september publiceerde de minister van EZK zijn vaststellingsbesluit voor het Groningenveld voor het gasjaar 2020 tot 2021. De gemeente Midden-Groningen heeft in juli een zienswijze ingediend op het ontwerp-besluit en is daarmee in de gelegenheid om in beroep te gaan tegen het definitieve besluit. De gemeente juicht een lagere gaswinning toe, maar ziet ondertussen dat de versterking en het schadeherstel nog onvoldoende lopen.

Het college ziet echter een beroepsprocedure nu niet als geschikte weg om deze zaken te verbeteren, wil de kritiekpunten schriftelijk aan de beide verantwoordelijke ministers doorgeven en op basis daarvan het gesprek met het rijk vervolgen.

Deel naar jouw media!