Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Verordening commissie bezwaarschriften

Op 1 december trad de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking, wat de verandering met zich meebrengt dat de burgemeester vanaf 1 december 2020 bevoegd is om ontheffingen te verlenen voor wat betreft COVID-19-maatregelen. Daarnaast is de burgemeester bevoegd tot bestuursrechtelijke handhaving. De burgemeesters van de provincie Groningen hebben afgesproken dat zij regionaal gaan afstemmen binnen welke kaders de bevoegdheden worden uitgevoerd gelet op het belang van eenduidigheid van beleid. In het verlengde daarvan is besloten om de advisering inzake de bezwaarschriften met betrekking tot de COVID-19 maatregelen bij één commissie neer te leggen.

De bezwaaradviescommissie van de gemeente Groningen is aangewezen om specifiek over de ontvankelijke COVID-19-gerelateerde bezwaren te adviseren aan de Groninger gemeenten. De bezwaren die overduidelijk (kennelijk) niet ontvankelijk zijn, zoals bezwaren gericht tegen de inhoud van de Twm of de Ministeriële regelingen, zullen wegens het belang van een voortvarende afhandeling van het bezwaarschrift aan de bezwaaradviescommissie van de gemeente Midden-Groningen worden voorgelegd. De Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Midden-Groningen 2018 wordt hierop aangepast.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter