Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden Groningen: Wat kiezen inwoners bij tweede afvalenquête?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Vanaf dinsdag 11 september is de tweede afvalenquête beschikbaar voor inwoners van de gemeente Midden-Groningen. Daarin kunnen zij hun mening geven over verschillende keuzes voor de wijze van afvalinzameling, waarbij bij iedere keuze staat aangegeven wat de kosten zijn en de gevolgen voor het milieu. De enquête loopt tot en met zondag 23 september. Net zoals bij de eerste afvalenquête rekent de gemeente op een grote deelname. Voor de zomer gaven bijna 1.500 inwoners in die eerste enquête hun mening over de huidige manier van afval inzamelen.

Midden-Groningen moet de verschillende manieren van afvalinzameling in de voormalige gemeenten op één lijn brengen en wil daarbij de hoeveelheid ongestorteerd restafval sterk verminderen. Aan de inwoners wordt nu gevraagd welke van de verschillende mogelijkheden daarvoor hun voorkeur heeft. “Afval gaat iedereen aan”, stelt wethouder Peter Verschuren. “En we willen als gemeente de manier van inzamelen gebruiken die het meeste aanspreekt. Daarom vragen we nadrukkelijk aan de inwoners om hun mening te geven.” De enquête is digitaal in te vullen op de website van de gemeente en kan op papier opgehaald worden bij de gemeentehuizen in Midden-Groningen. Bovendien ontvangen 2.000 willekeurige inwoners enquête per post. Bij het opstellen van de vragen is nadrukkelijk gekeken naar de opbrengsten van de eerste enquête, de gesprekken met bewonersorganisaties en de inbreng vanuit de gemeenteraad.

Tijdpad besluitvorming

De planning is:

– 11 september start tweede enquête;
– 11 september informatieavond bij MFC Ruitenvelder in Froombosch;
– 12 september informatieavond bij MFC de Menterne in Muntendam;
– 23 september sluiting tweede enquête;
– 17 oktober uitslag tweede enquête;
– 26 oktober college stelt advies vast;
– 15 november raadscommissie;
– 29 november voorgenomen besluit raad.

Op basis van alle input neemt de raad op 29 november een besluit. De nieuwe afspraken rondom inzameling en scheiding worden in 2019 voorbereid en gaan in vanaf 1 januari 2020.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter