Nulwinning uitgangspunt – ontwerpbesluit

Op 30 juni publiceerde het kabinet een ontwerpbesluit voor de toekomst van de gaswinning in Groningen. Het ontwerpbesluit gaat uit nulwinning met mogelijkheid tot uitzonderingen in het huidige en komende jaar.

Ontwerpbesluit

Voor het ontwerpbesluit heeft het kabinet uiteenlopende adviezen ontvangen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) benadrukt de brede veiligheidsrisico’s voor de inwoners van Groningen en pleit voor sluiting. Het advies vanuit de Gasunie Transport Services (GTS), Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de Mijnraad is om enkele locaties in een toestand van waakvlam te houden, onder andere in verband met geopolitieke spanningen.

In een ontwerpbesluit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat op 30 juni werd gepubliceerd staat het volgende: Vanaf het jaar 2023-2024 is het uitgangspunt nulwinning. Voor het lopende jaar 2022-2023 is er voor elf locaties de mogelijkheid om een beperkte productie op gang te brengen in noodsituaties. Voor het jaar daarop zullen de gasvelden in Groningen in uitzonderlijke situaties zoals extreme kou of verstoringen in het gas-systeem nog dienen als back-up.

Gemeenten heb tot 11 augustus de tijd om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit vanuit het kabinet zal voor 1 oktober worden genomen.

Aardbevingen tot voorbij 2030

Ondanks de verminderde gaswinning doen zich nog steeds aardbevingen voor in Groningen als gevolg van bodembeweging en blijft het aantal schademeldingen hoog. Het recent onderzoeksrapport van TNO laat een dalende trend zien in het aantal aardbevingen vanaf 2014. De verwachting is dat de daling blijft duren tot voorbij 2030.

 

Deel naar jouw media!