Overschild: Collegevoorstel BLVC-masterplan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Wonen, werken, leven en recreëren in Overschild komt op gespannen voet te staan met de bouw-activiteiten in het kader van de versterking van het dorp.Voor de komende 5 jaar zal vanuit de gemeente sturing en coördinatie plaats moeten vinden om de versterkingsopgave in goede banen te leiden. Daarvoor is het BLVC-masterplan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) opgesteld.

Deze moet bewustwording creëren bij alle betrokkenen over alle risico’s en de handelwijze daarin.Verder stelt het het gebruik van een “hinder applicatie” (HNDR-app) verplicht, door uitvoerende partijen voor afstemming van werkzaamheden. Het plan richt zich op een, gegeven de omstandigheden, zo toereikend mogelijk laten functioneren van de openbare ruimte.

 

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter