Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Overschild: Collegevoorstel BLVC-masterplan

Wonen, werken, leven en recreëren in Overschild komt op gespannen voet te staan met de bouw-activiteiten in het kader van de versterking van het dorp.Voor de komende 5 jaar zal vanuit de gemeente sturing en coördinatie plaats moeten vinden om de versterkingsopgave in goede banen te leiden. Daarvoor is het BLVC-masterplan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) opgesteld.

Deze moet bewustwording creëren bij alle betrokkenen over alle risico’s en de handelwijze daarin.Verder stelt het het gebruik van een “hinder applicatie” (HNDR-app) verplicht, door uitvoerende partijen voor afstemming van werkzaamheden. Het plan richt zich op een, gegeven de omstandigheden, zo toereikend mogelijk laten functioneren van de openbare ruimte.

 

Deel naar jouw media!