Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Overschild: SP stelt vragen in de gemeenteraad

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

De SP Midden-Groningen heeft veel signalen in de samenleving ontvangen omtrent problemen bij de versterking in Overschild en stelt daarom vragen in de gemeenteraad.

Sinds 2015 trekken de inwoners van Overschild gezamenlijk op in de versterkingsoperatie met daarbij het mooie voorbeeld van het Witboek, een handleiding voor bewoners, opgesteld door en met de inwoners en de Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO). Het dorp is al enige tijd verdeeld in drie verschillende batches, die ieder eigen kaders en regels hebben. Echter is er vanuit de gemeente altijd benadrukt dat het dorp als geheel versterkt zou gaan worden.

Van de 600 huizen zijn er 200 die in batch 1467 zitten. 200 anderen zitten in batch 1588 voor wie al minder geregeld wordt en 200 adressen in het buitengebied hebben nog geen idee wat er gaan gebeuren. Deze verschillen leiden tot een scheuring in de samenleving.
Vanuit inwoners van Overschild ontvangen wij signalen dat er, naast klachten over de NCG, ook klachten over de rol van de gemeente zijn. Er zijn veel beloften gedaan en helaas wordt niet alles waargemaakt. Dit terwijl bij ons het beeld nog steeds leeft dat de gemeente optrekt als bondgenoot.
De problemen en de klachten zijn de reden voor deze schriftelijke vragen.
1. Bent u bekend met het gegeven dat in Batch 1588 wordt gerekend met m3 en niet met m2?
2. Bent u bekend met het feit dat door deze rekenwijze een aantal bewoners in batch 1588 een kleiner huis terug krijgen doordat nieuwere woningen hogere plafonds moeten krijgen?
3. Vindt u deze wijze (hanteren m3) van werken niet zeer onredelijk en bent u het met ons eens dat dit voor ongelijkheid zorgt?
4. Bent u het met ons eens dat deze ongelijkheid opgelost moet worden door in batch 1588 ook met m2 te rekenen?
5. Het credo was altijd, je krijgt wat je had, in de praktijk blijkt dit echter financieel niet haalbaar. Dit geldt, zover ons bekend vooral voor batch 1588.
o Kunt u uitleggen waarom niet iedere bewoner krijgt wat hij/zij had?
6. Batch 1467 heeft € 7000,- subsidie ontvangen voor verduurzaming van de woning (deze moet immers van het gas af, etc). Batch 1588 heeft deze subsidie niet terwijl er wel verachtingen zijn gewekt.
o Bent u het met ons eens dat deze ongelijkheid niet zou mogen?
o Bent u van plan om deze ongelijkheid op te lossen?
7. Bewoners uit batch 1467 hoeven het natuurvrij maken van hun woning niet te betalen hun eigen budget, bewoners uit batch 1588 moeten dit wel.
o Bent u het met ons eens dat deze ongelijkheid niet zou mogen?
o Bent u van plan om deze ongelijkheid op te lossen?
8. Bent u het met ons eens dat ongelijkheid in de versterkingsaanpak überhaupt niet op mag treden binnen een dorp of gemeenschap?
9. Bent u het met ons eens dat eventuele ongelijkheid überhaupt recht getrokken moet worden? En zo ja, kunt u aangeven welke maatregelen genomen gaan worden zodat het dorp niet verscheurd raakt en de ongelijkheid opgelost wordt?
10. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de versterkingsoperatie in het buitengebied van Overschild?
11. Gaat voor de bewoners van het buitengebied weer andere NPR normen gelden?
12. Wij hebben begrepen dat er geen indexatie van de prijslijst heeft plaatsgevonden. Overal wordt nog het prijspeil van 2018 gehanteerd. Dit terwijl algemeen bekend is dat door inflatie in algemene zin alles duurder wordt. In de bouw geldt dat de prijzen enorm zijn gestegen. Verder weten dat de gehele versterking in Overschild nog te lang gaat duren.
o Waarom is er geen indexatie gedaan?
o Bent u voornemens dit recht te trekken zodat een realistisch prijspeil ontstaat?
o Bent u ook van mening dat hier ook een ongelijkheid optreedt? Een bewoner wiens huis in 2020 opnieuw wordt gebouwd zal meer met het geld kunnen doen dan een bewoner wiens huis pas in 2025 wordt opgeleverd.

In deze reactie hoort u Kees Koning van de SP Midden-Groningen.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter