Regio: GVA Groningen houdt online minisymposium

Op vrijdag 4 december van 15 tot 17 uur houdt Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied (GVA Groningen) een online minisymposium en nemen zij afscheid van Melissa Dales. Al 2 jaar maakt GVA Groningen deel uit van het Gronings landschap. Het team van GVA Groningen is uitgebreid en werkt verder met wat door de pioniers van het eerste uur neergezet is. Fase 1 maakt plaats voor fase 2: nog zichtbaarder, nog meer verhalen horen en teruggeven, nog meer samenwerken en ondersteunen. Op dit scharnierpunt in de tijd vertrekt onze gezichtsbepalende pionier Melissa Dales. Tijd om nog één keer samen met Melissa centraal te stellen waar het in het aardbevingsgebied allemaal om gaat. Tijdens het minisymposium zal Melissa Dales in gesprek gaan met Susan Top, voorzitter Groninger Gas Beraad, naar aanleiding van het recent verschenen rapport Boudel op Rieg. Marjo van Bergen gaat in gesprek met Hanneke Muthert, Universitair Hoofddocent Godsdienstwetenschappen en Geestelijke Verzorging RUG, over de meerwaarde van geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied.

Aanmelden kan via info@gvagroningen.nl.

Uit onze tussenrapportage ‘Rapportage tweede projectjaar GVA Groningen – September 2019 t/m augustus 2020’:

Ook dit jaar trilde de grond, soms licht, soms ineens heel heftig, steeds opnieuw, aanhoudend, ondanks alle hoop dat de vermindering van de gaswinning het beven zou doen stoppen. Ook dit jaar was er sprake van een hoge inzet in schadeherstel en versterking, met hoge verwachtingen. En ook dit jaar bleek de werkelijkheid vele malen weerbarstiger dan onze stoutste dromen. Ook dit jaar voelden vele bewoners zich bewoner van een wingewest, waar veel aan verdiend werd en wordt, terwijl de bewoners daar niet alleen geen vruchten van plukken, maar ook nog eens de schade van ondervinden. Niet alleen de schade aan de huizen, bedrijfspanden en de overige infrastructuur wordt gevoeld. Veel erger is het onvermogen van de betrokken partijen om op een heldere en zorgvuldige wijze met het nodige tempo en de nodige urgentie aan de oplossing van de problematiek te werken. Dit maakt dat vertrouwen steeds verder aangetast wordt, en dat cynisme, woede, teleurstelling, machteloosheid en wanhoop de bodem vormen waarop verder gebouwd moet worden. Dit richt cumulatief en steeds opnieuw schade aan. GVA Groningen trok dit jaar langs de bewoners, op zoek naar manieren om hen te versterken in de opgave om overeind te blijven en door te gaan met leven, voor zichzelf en met elkaar.

Onze doelstelling is bescheiden. We zeggen niet dat we iets oplossen. We zijn er voor en met degenen die blijven wachten, hun schouders er onder blijven zetten, onderweg steeds opnieuw geconfronteerd worden met machteloosheid en frustratie en geregeld op zijn, niet meer kunnen. Dat doen we op het niveau van het leven zelf: hoe het zinvol te houden, hoe die zin te blijven ervaren, hoe het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de ander en de gemeenschap, in het leven en de wereld overeind te houden. Tegen beter weten in.

Deel naar jouw media!