Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Regio: Inloopavond aardgasvrij maken van dorpen

Op maandagavond 16 juli werd er een inloopavond georganiseerd voor dorpsbewoners van Wagenborgen en Nieuwolda voor het aardgasvrij maken van de dorpen. De inloopavond werd georganiseerd in De Ontmoeting aan de Hoofdweg in Wagenborgen.

Bijna 1200 woningen en bedrijven in de dorpen Wagenborgen en Nieuwolda moeten in 2022 aardgasvrij zijn. Dat is de ambitie van gemeente Oldambt, gemeente Delfzijl, Woonstichting Groninger Huis en de dorpsbelangenverenigingen van beide dorpen. Om deze ambitie te kunnen realiseren, heeft gemeente Oldambt namens alle betrokken partijen een subsidieaanvraag ingediend van ruim 4,5 miljoen euro.

Tijdens de inloopavond waren de betrokken partijen achter het plan en de subsidieaanvraag aanwezig om dorpsbewoners meer informatie te geven en om antwoord te geven op vragen.

Waarom aardgasvrij?
De zichtbare gevolgen van de aardgaswinning in onze provincie laten zien dat we af moeten van het gebruik van aardgas. Door een wetswijziging is het sinds 1 juli niet meer mogelijk om nieuwe woningen en bedrijven te bouwen met een aardgasaansluiting. Dat is echter niet voldoende, want ook bestaande woningen en bedrijven moeten worden aangepast. Het kabinet wil dat we in 2050 volledig aardgasvrij zijn.

Subsidie
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt subsidie beschikbaar voor gemeenten die al in 2018 kunnen starten met het aardgasvrij maken van bestaande dorpen en wijken. De dorpen Nieuwolda en Wagenborgen gaan de subsidie gebruiken voor het geschikt maken van het aardgasnet voor het gebruik van biogas. Daarnaast worden woningen en bedrijfspanden geïsoleerd en wordt apparatuur aangelegd voor elektrische bijverwarming tijdens de koudste dagen van het jaar. Door gebruik te maken van de subsidie, blijven de woonlasten gelijk.

Verdere uitwerking plannen
De precieze uitwerking van de plannen gebeurt in nauw overleg met de inwoners en bedrijven van beide dorpen. Deelname gebeurt op vrijwillige basis. Uiterlijk op 1 oktober is duidelijk of Nieuwolda en Wagenborgen in aanmerking komen voor de subsidie.

Deel naar jouw media!