Regio: Nieuwe fase Eems-Dollard 2050

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

De stuurgroep van het samenwerkingsverband Ecologie & Economie in balans stelde het nieuwe programmaplan 2021-2026 onlangs vast. Hierin staat herstel van natuur centraal. Het programma Eems-Dollard 2050 zorgde ervoor dat er nieuwe leefgebieden voor dieren en planten in onze regio zijn aangelegd.

Na de ervaringen van de afgelopen vier jaar gaat het programma de tweede fase in. De komende vijf jaar worden bestaande natuur- en slibprojecten voortgezet en worden succesvolle proefprojecten op grotere schaal uitgevoerd.

Zo richten ze het tussengebied van de Dubbele Dijk bij Bierum verder in. Ook  richten ze de Kleine Polder bij Termunten de komende maanden in tot een nieuw natuurgebied met veel ruimte voor recreatie.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter