Regio: Nieuwe partners waterstofmarkt

In navolging op de lancering van het NortH2-project op 27 februari 2020, verwelkomen Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland twee nieuwe partners, RWE en Equinor. Deze partijen zullen bijdragen aan de internationale ambitie om grensoverschrijdend groene waterstof te gaan leveren. Het consortium wil een leidende positie nemen in het versnellen en opschalen van de ontwikkeling van de waterstofmarkt in Noordwest-Europa.

Nieuwe windparken op zee wekken de groene stroom op en kunnen qua capaciteit stapsgewijs uitgroeien van 1 GW in 2027, naar 4 GW tegen 2030, tot meer dan 10 GW in 2040. Deze windparken komen naast de al geplande windparken voor de groene elektriciteitsvoorziening. Ze zullen direct gekoppeld worden aan de waterstoffabriek en alle stroom wordt gebruikt voor de productie van groene waterstof. Hiermee beoogt het consortium in 2040 1 miljoen ton groene waterstof per jaar te produceren. Dat scheelt dan een uitstoot van zo’n 8 tot 10 megaton CO2 per jaar.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter