Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Regio: Ontwerp-vaststellingsbesluit Gaswinning Groningenveld

Het ontwerp-vaststellingsbesluit waarmee de hoogte van de gaswinning jaarlijks bepaald wordt, ligt tot en met 30 juli 2020 ter inzage. Dat betekent dat u tot en met 30 juli schriftelijk of mondeling een zienswijze kunt indienen.

In noordoost-Groningen vinden door gaswinning aardbevingen plaats. Het kabinet heeft besloten om de gaswinning zo snel als mogelijk te beëindigen. De gaswinning in Groningen is vanaf medio 2022 nul in een gemiddeld jaar. Na 2022 zal het Groningenveld nog enkele jaren nodig zijn als reservebron van gas tijdens een koude winter in combinatie met verstoringen in het gassysteem. De hoogte van de gaswinning wordt jaarlijks middels een vaststellingsbesluit bepaald. Hierbij wordt de gebruikelijke procedure gehandhaafd van advisering, terinzagelegging van het ontwerpbesluit met mogelijkheid tot indiening van zienswijzen en publicatie van het definitieve vaststellingsbesluit.

Hoe kunt u uw zienswijze geven? Alle documenten staan op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u de stukken tot en met donderdag 30 juli 2020 ook inzien in het gemeentehuis Gorecht-Oost 166, Hoogezand T (0598) 37 37

Deel naar jouw media!