Regio: Betaalbaar wonen

Huurdersorganisaties en Acantus werken samen aan betaalbaar wonen. Zij willen de woonlasten voor 13.000 huishoudens in o.a. Veendam en Delfzijl betaalbaar houden. Zowel Nu als in de toekomst. In het woonlastenakkoord staat hoe zij hier de komende jaren aan gaan werken.

Zij blijven o.a. investeren in het verbeteren en vernieuwen van sociale huurwoningen, zodat er voor iedereen voldoende aanbod is.

Deel naar jouw media!