Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Sappemeer: Vragen SP over enquête sluiting station

De SP stelt enkele vragen over de enquête sluiting station Sappemeer-Oost. De Statenfractie van de SP is niet blij over de wijze waarop de provincie het onderzoek uitvoert rondom de mogelijke sluiting van station Sappemeer-Oost. Pas nadat de SP afdeling Midden-Groningen bij toeval de enquête vond op het internet en hem op de sociale media ging delen kwam er wat bekendheid.

SP Statenlid Joke Lesman: “De provincie lijkt te kiezen voor een online onderzoek als enige methode die nu mogelijk is als gevolg van de Corona-crisis. Daar hebben wij begrip voor, maar dan moet die breed en actief gecommuniceerd worden. Daarnaast kan het wat ons betreft niet zo zijn dat als gevolg van de Corona-crisis de sluiting er zo maar even zonder grondig onderzoek wordt doorgezet.” Het onderzoek moet uitgevoerd zijn en er moet getest zijn met alternatieve vormen van vervoer.  “Als daardoor de eventuele sluiting, die wij ongewenst blijven vinden, pas op een later moment kan plaatsvinden, dan is dat zo. Het kan niet zo zijn dat de reizigers van station Sappemeer-Oost de dupe worden van de huidige omstandigheden.”

Vragen en opmerkingen SP aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen.:

1. Op welke manieren is er geprobeerd om de enquête onder de aandacht van de gebruikers en omwonenden van het station te brengen?
2. En heeft het college het gevoel dat ze voldoende hebben gedaan om de enquête onder de aandacht te brengen?
Ook is het door de huidige crisis niet echt mogelijk om alvast testen uit te voeren met alternatieve vervoersmogelijkheden. Ook daar hebben we begrip voor. Ook al omdat deze test geen goede resultaten zouden leveren omdat alle scholen zijn gesloten en veel mensen vanuit huis werken; het aantal reizigers is nu dus drastisch lager.
In december 2017 is er een motie (M244) aangenomen met voorwaarden voor eventuele sluiting van het station. Eén van die voorwaarden voor de sluiting was dat de resultaten van het onderzoek ruim voor sluiting gedeeld zouden worden met de Staten. Ondanks de omstandigheden met het Corona virus zijn de voorwaarden voor sluiting niet veranderd.
Hier onze vragen;
3. Het is nu blijkbaar door omstandigheden niet mogelijk te voldoen aan de voorwaarden. Is het daardoor niet verstandig om even pas op de plaats te maken? Zaken lopen daardoor mogelijk vertraging op, dat is lastig maar zorgvuldigheid zou evengoed een voorwaarde moeten zijn.
4. Ervan uitgaande dat de scholen na de zomervakantie weer opengaan, bent u dan bereid om alsnog fysiek onderzoek uit te voeren onder reizigers en testen uit te voeren met alternatief vervoer?
5. En bent u bereid de sluiting op te schorten zolang er niet zorgvuldig onderzoek is gedaan en er geen werkbaar alternatief is?
6. Bent u het met de SP eens dat niet de gebruikers van station Sappemeer-Oost het slachtoffer mogen worden van de situatie zoals die ontstaan is door de huidige Corona crisis?

Deel naar jouw media!