Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Slochteren: Twee tentoonstellingen in Koetshuis

Tijdens de restauratie van de Fraeylemaborg in Slochteren, zijn in het Koetshuis twee kleinere tentoonstellingen te zien.

Onder de noemer Scherven brengen geluk worden toevallige bodemvondsten getoond rondom de borg. Tijdens het werk van alledag op het landgoed Fraeylemaborg zijn de afgelopen decennia allerlei scherven gevonden en ingeleverd bij de conservator. Bijvoorbeeld bij het baggeren van een gracht, de restauratie van beschoeiing, het planten van bomen of het aanleggen van kabels. Tijdens de huidige restauratie werd het plaatsje achter de borg tijdelijk afgebroken. Onder dit plaatsje zat een oude beerput, waarin vaak kapot serviesgoed wordt aangetroffen en dat was ook hier het geval. In samenwerking met het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis werden alle bodemvondsten beschreven. Ook gaf het NAD objecten in bruikleen, die laten zien van wat voor soort voorwerpen de scherven deel uitmaakten. Het gaat vooral om gebruiksgoed uit de keuken, merendeels uit de 18de en 19de eeuw. Het zijn maar eenvoudige fragmenten, maar ze vertellen een verhaal van eeuwenoude bewoning.  In de tentoonstelling zijn ook scherven te zien uit de collectie van het nabijgelegen Stenenmuseum in Slochteren, gevonden door amateurarcheoloog Kees Hartenhof (1920-2011) in de directe omgeving van het landgoed Fraeylemaborg.

In het Koetshuis wordt daarnaast aandacht besteed aan 75 jaar Vrijheid.  In  2020 herdenken ze in het hele land het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
De bevrijding na vijf jaar Duitse bezetting werd in 1945 uitbundig gevierd. Er verschenen talloze feestprenten, keramiek met vrolijke afbeeldingen en herinneringsvoorwerpen.

Een selectie hiervan, afkomstig uit de Jan Menze van Diepencollectie, is nu te zien in het Koetshuis. Een kleurig bord heeft bijvoorbeeld het jubelende opschrift: Een blijder dag / ik nimmer zag, 5 mei 1945. Ook vieren veel borden en bekers de terugkomst in Nederland van Koningin Wilhelmina na een vijfjarige ballingschap in Engeland. “Door Godes kragt / En Geallieerde magt / Is de Oranjestam / Weer hier gebragt” met een decoratie van wapperende vlaggen en oranjeappeltjes.  Op www.vandiepencollectie.nl is de hele verzameling van Jan Menze van Diepen (1905-1994) te bekijken. Beide tentoonstellingen lopen van 7 maart tot en met 7 juni 2020.

 

 

Deel naar jouw media!