Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Slochteren: wethouder stok stopt er mee

Wethouder Nico Stok van Gemeentebelangen Slochteren is terug getrokken als wethouder uit het college.

Op zaterdag 2 juli is het college van burgemeester en wethouders bijeen gekomen, omdat de noodzaak werd ervaren helderheid te creëren over de onderlinge verhoudingen in het college en binnen de coalitie.

Tijdens deze vergadering bleek dat er tussen de wethouders geen vertrouwen meer aanwezig was op basis waarvan dit college in de bestaande samenstelling verder zou kunnen functioneren.

Burgemeester ten Brink van Slochteren zegt over de situatie het volgende:
Ik hecht er aan richting uw Raad aan te geven dat het college zich tot het laatst toe ten volle heeft ingezet om enkele lastige politiek-bestuurlijke kwesties tot een goed einde te brengen en het voortbestaan van het college te verzekeren.
Helaas moet ik constateren dat deze inzet niet tot het gewenste resultaat heeft mogen leiden en is een breuk onvermijdbaar gebleken. Ik verwijs u hierbij naar de vandaag verschenen persberichten.

Met de Agendacommissie zal ik op korte termijn bespreken op welke wijze we in de komende raadsvergadering de raad in de gelegenheid kunnen stellen om de ontstane situatie te bespreken en van politieke duiding te voorzien.

Dinsdag 5 juli praat het college over de herschikking van portefeuilles. Vermoedelijk praat de gemeenteraad donderdag 7 juli over de ontstane situatie en wordt besloten hoe nu verder te gaan.

Deel naar jouw media!