’t Zandt: Gezamenlijke afsluiting herinrichting

Op woensdag 23 september was er een gezamenlijke afsluiting van de herinrichtingswerkzaamheden in ’t Zandt. Wethouder Pier Prins (Beheer Openbare Ruimte) en Heiko Switters (voorzitter vereniging dorpsbelangen) verrichtten de afsluitingshandeling. Zij vulden samen de eerste van een aantal plantenbakken die de Hoofdstraat gaan sieren. Ook werd het dorpsommetje, een wandelroute om het dorp, officieel geopend.

Wethouder Pier Prins: ‘De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de herinrichting en dat heeft geleid tot een nog mooier ’t Zandt. Het was positief om te zien hoe betrokken inwoners waren bij de inrichting van het dorp. Wij hebben geprobeerd om overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, toch hebben we dit niet altijd kunnen voorkomen. Ik wil de inwoners van ’t Zandt bedanken voor hun begrip en geduld tijdens de werkzaamheden. Het resultaat mag er zijn: een toekomstbestendig dorp.’

Herinrichting ’t Zandt

De herinrichting van de openbare ruimte is onderdeel van het leefbaarheidsprogramma ’t Zandt op de kaart. De herinrichting van het dorp was een lang traject waarbij het inrichtingsplan is voorbereid in samenwerking met een klankbordgroep uit het dorp. De werkzaamheden zijn in 3 fasen uitgevoerd. In 2017 is gestart met de herinrichting van de Molenweg en het centrumdeel van de Hoofdstraat. Daarna volgden werkzaamheden aan de Hoofdstraat richting Zijldijk, inclusief de Vinkenstraat. Tot slot werd de Hoofdstraat richting de begraafplaats aangepakt. Begin 2020 zijn de werkzaamheden in ’t Zandt afgerond. Als afsluiting van de herinrichting worden deze week de nieuwe plantenbakken geplaatst. Deze zijn gemaakt en gevuld door Landgoed De Camping. Zij zorgen ook voor het onderhoud van de bakken.

Naast de herinrichting gebeurt er veel in het dorp. Inmiddels is de nieuwe aardbevingsbestendige school in gebruik genomen en wordt er druk gewerkt aan de versterking en het veiliger maken van woningen in ’t Zandt. Ook de komende tijd zijn er nog werkzaamheden in het dorp. Parallel aan de versterkingsoperatie worden veel andere straten van ’t Zandt de komende jaren opnieuw ingericht, zodat het dorp toekomstbestendig op kan gaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Feestelijke attentie voor inwoners

Vanwege de coronamaatregelen werd de herinrichting in klein comité gezamenlijk afgesloten met leden van de klankbordgroep, vereniging dorpsbelangen ’t Zandt en overige betrokkenen bij de herinrichting.

‘Het plan was om de afronding van de werkzaamheden afgelopen voorjaar samen met inwoners te vieren op het Torenplein. Vanwege de coronamaatregelen kon dit helaas niet doorgaan. Om de afronding van de herinrichting toch samen te vieren en als dank voor ieders begrip en geduld tijdens de werkzaamheden ligt er voor alle inwoners van ’t Zandt  een attentie klaar in het dorpshuis. Zodat iedereen thuis een fleurig, gezellig en lekker moment kan beleven’, aldus wethouder Pier Prins.

De attentie lig vanaf woensdag 7 oktober  klaar in het Dorpshuis. Inwoners uit ’t Zandt worden hierover van tevoren geïnformeerd middels een brief.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter