’t Zandt: Opening grootste coöperatieve zonnepark

Zaterdag 14 april 2018 om 14.00 uur heft energiecoöperatie Zonnedorpen samen met Freek de Jonge het glas op de opening van Zonnepark ’t Zandt. Achter de Gerard van Damstraat worden 1500 zonnepanelen geplaatst. Het is het grootste coöperatieve zonnepark in het aardbevingsgebied tot nu toe. Bovendien is het voor het eerst in de provincie dat inwoners uit de buurt mee kunnen doen zonder geld te investeren.

Inwoners van ‘t Zandt hebben de plek voor het park zelf gekozen
Al jaren groeit het aantal energiecoöperaties in Groningen het snelst. Een energiecoöperatie is een initiatief van bewoners die samen hernieuwbare energie willen opwekken. Door gezamenlijk energie op te wekken, kunnen de Groningers zelf bepalen hoe de zonnepanelen of (kleine) dorpsmolens in hun leefomgeving worden ingepast. Inwoners in en rondom ‘t Zandt hebben dus zelf gekozen voor het perceel bij de Gerard van Damstraat.

Eigen zonnepanelen zonder geld te investeren
Normaal gesproken investeren bewoners uit de buurt in een coöperatief zonnepark. Investeren in een gezamenlijk zonnepark kan uit omdat deelnemers een korting krijgen op de energiebelasting. Maar bij zonnepark ‘t Zandt gaat het anders, daar hoeven inwoners uit de buurt geen geld te investeren om toch als lid van coöperatie Zonnedorpen gezamenlijk groene stroom op te wekken met zonnepanelen.

Eigen energieleverancier
Zonnedorpen is namelijk aangesloten bij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD), een energieleverancier in eigendom van 80 energiecoöperaties uit het Noorden. NLD verrekent de energiebelastingkorting voor coöperaties en afnemers automatisch. Voor Zonnedorpen wordt een deel van de belastingkorting gebruikt om de zonnepanelen namens de deelnemers af te betalen. Omwonenden hoeven dus geen geld te betalen om mee te doen.

Groninger Energie Koepel
Initiatiefnemer Willem Schaap uit Zijldijk stond daarnaast ook aan de wieg van de Groninger Energie Koepel, daar wisselen aangesloten energiecoöperaties kennis en ervaring uit. Na jaren van kennisuitwisseling is Willem Schaap blij dat het energieproject is afgerond: “Wij zijn vereerd dat Freek de Jonge naar ’t Zandt komt. Daarnaast zijn bestuurders, relaties en leden uitgenodigd, voor deze laatste groep is het natuurlijk allemaal gedaan.”

Tip voor de redactie?

Tip of nieuws voor onze redactie? Stuur dan een e-mail naar info@rtvmiddengroningen.nl