Westerbroek: Definitief eind Jan Ligthartschool

Het doek zal definitief gaan vallen voor de Jan Ligthartschool, de school is per 1 augustus van dit jaar gesloten. Belangrijkste reden is dat er te weinig leerlingen op de school waren. De Jan Ligthartschool in Westerbroek is met ingang van 1 augustus 2020 gesloten en overgedragen aan OBS Driebond in Engelbert. Leerlingen van de school hebben de keuze gehad om naar Engelbert te gaan of een andere school. De school is inmiddels overgedragen aan OBS Driebond in Engelbert. De gemeenteraad zal hier binnenkort een besluit over nemen, in een eerder stadium, juli van dit jaar heeft de raad hiervan kennis genomen en besloten af te zien van het zelf in stand houden van deze school, dit zal zoals het nu lijkt geen financiële consequenties voor de gemeente hebben.

In de raadscommissie van Midden-Groningen is hier over gesproken. ChristenUnie raadslid de heer Joosten wil graag weten waarom er nog geen financieel jaarverslag beschikbaar is van de school, voordat men een besluit neemt. Wethouder Drenth gaf aan dat dit een besluit niet in de weg hoeft te staan, er komt op korte termijn een financiële afronding die afdoende kan zijn. Tevens gaf Drenth aan dat de kans groot is dat de het gebouw wordt gesloopt en het kavel wordt verkocht.

Het schoolgebouw is inmiddels overgedragen aan de gemeente, er zal voor het gebouw een andere bestemming worden gezocht .

Deel naar jouw media!