Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Zuidbroek: Maandelijkse overleg Ouderenraad

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Donderdag 17 oktober houdt de Ouderenraad Midden-Groningen haar maandelijks overleg in het dorpshuis Broeckhof te Zuidbroek. In de vergadering zal gesproken worden over Cliëntondersteuning, ouderenbeleid 2020 en publiek vervoer.

De Ouderenraad zal door Femke van Oudenaarden bijgepraat worden over hoe het gaat met de cliëntondersteuning in de gemeente. Iedere burger die een aanvraag doet bij de WMO kan zich in het gesprek met de WMO-consulent laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De gemeente heeft onderzocht hoe de cliëntondersteuning nu werkt en de conclusie was dat niet alleen te weinig mensen daar gebruik van maken, maar ook dat het bij velen nog onbekend is. De gemeente wil nu komen met een publiekscampagne om de mogelijkheden van cliëntondersteuning meer bekend te maken bij de mensen die een WMO-aanvraag doen.
De leden van de Ouderenraad zullen ook nog spreken over ontwikkelingen rond het Publiek Vervoer. Met name gaat het daarbij over de bestaande klachtenregeling en de instelling van reizigerspanels. Ook zal de Ouderenraad de plannen bespreken over het vervolg van de discussie over Ouderenhuisvesting in de dorpen en wijken in Midden-Groningen. Een aantal leden van de Ouderenraad is bezig met de voorbereidingen van een bijeenkomst voor ouderen in oktober/november in het dorp Meeden.

Er is over een te houden bijeenkomst ook al contact geweest met het bestuur van de dorpsraad van Meeden. Afgesproken is dat Ouderenraad en dorpsraad gezamenlijk de ouderen in Meeden zullen vragen om naar de bijeenkomst te komen. De datum van deze bijeenkomst zal begin november bekend gemaakt worden.

Al bijna een vast punt op de agenda van de Ouderenraad staan de ontwikkelingen rond het Sociaal Domein. Op donderdag 17 oktober wordt ‘avonds in de gemeenteraad een besluit genomen over het nu voorliggende voorstel. De Ouderenraad heeft de raad en het College daarover een brief geschreven. De Ouderenraad volgt de ontwikkelingen nauwgezet.
En als laatste agendapunt gaat de Ouderenraad zich buigen over de punten die zij graag zou willen zien opgenomen in de beleidsnota Ouderenbeleid Midden-Groningen 2020. Ambtelijk wordt nu gewerkt aan de voorbereidingen van deze beleidsnota.

Aan het eind van de vergadering zal afscheid genomen worden van Siena Ottens. Siena is vele jaren actief lid geweest van de Ouderenraad. Eerst van de Ouderenraad Hoogezand-Sappemeer en vanaf 1-1-2018 van de Ouderenraad Midden-Groningen. De bijeenkoms begint om 9.30 uur en is openbaar. Ouderen en belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter