Regio Nieuws!

Product van Mediagroep Midden Groningen

Hoofdweg 99A

9628 CL Siddeburen

(0598) 423200

info@middengroningennieuws.nl

Radio+TV+Internet

Altijd Regio Nieuws!

Eemsdelta: Oefenen coronaproof stemmen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Op woensdag 18 november zijn de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Om te kijken hoe inwoners veilig kunnen stemmen met de huidige coronamaatregelen werd vandaag de raadzaal in het gemeentehuis van Delfzijl omgebouwd tot stemlokaal. Burgemeester Gerard Beu-kema van de gemeente Delfzijl en voorzitter van de herindelingsverkiezingen: “Vanuit het RIVM zijn richtlijnen gemaakt hoe verkiezingen veilig kunnen verlopen. Vandaag werd samen met enkele voor-zitters en leden van de stembureaus gekeken hoe deze richtlijnen in de praktijk werken. Op deze ma-nier bereiden we ons goed voor op de komende verkiezingen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er veilig kan worden gestemd.”

Samen zorgen we ervoor dat iedereen op een veilige manier kan stemmen
Bij de verkiezingen gelden de coronamaatregelen die nu al van toepassing zijn. Dat betekent dat de bekende maatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand en de hygiëne maatregelen, zoals vaak handen wassen en niezen en hoesten in de elleboog, ook in de stembureaus gelden. Daarnaast heb-ben alle stembureaus kuchschermen en worden de stemhokjes en potloden regelmatig schoonge-maakt. Ook is er een apart stembureaulid aanwezig die kijkt of het niet te druk wordt en waar nodig vraagt om de regels op te volgen.

Stemmen met klachten
Wanneer een inwoner verkoudheidsklachten heeft, mag de betreffende inwoner niet naar het stemlo-kaal om te stemmen. Heeft een huisgenoot benauwdheidsklachten en/of koorts, dan mogen ook zij niet naar het stembureau om te stemmen. Om wel een stem uit te brengen, kan de inwoner iemand machtigen die namens de inwoner stemt. De mogelijkheden daartoe worden nog nader bekend ge-maakt.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter