Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Bezuinigingen voor sluitende begroting

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Midden-Groningen moet in totaal nog 2,4 miljoen euro bezuinigen voor een financieel sluitende begroting 2020 en een solide meerjarenperspectief. De bezuinigingen waren in 2019 al aangekondigd maar nog niet inhoudelijk ingevuld. Het college van B en W presenteerde vandaag zijn voorstellen hoe deze bezuinigingen vorm te geven. Het pakket aan maatregelen betreft veel verschillende onderdelen van de gemeentelijke taken. Zo zal er bespaard gaan worden op het onderhoud van bermen en zal de subsidie voor monumentenzorg omlaag gaan. Mensen die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen te maken krijgen met verhoogde kosten: De Wmo-taxi wordt iets duurder.

Wethouder Erik Drenth benadrukt: ”De financiën van Midden-Groningen zijn in grote mate bepaald door externe factoren, waar de gemeente niet of nauwelijks invloed op heeft. Denk vooral aan taken en verplichtingen op het gebied van jeugdzorg en Wmo. De middelen die we van het rijk hiervoor ontvangen zijn niet toereikend.” Het vaststellen van bezuinigingen is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Volgens planning gaat de raad 26 maart 2020 over de voorstellen beslissen.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter