Regio FM I Regionieuws TV I www.middengroningennieuws.nl

Welkom bij de Mediagroep Midden-Groningen!

Nieuws, informatie, sport en cultuur uit heel Midden-Groningen

Tip voor onze redactie? Email naar info@middengroningennieuws.nl

Midden-Groningen: Gasthuis H-S positief saldo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer heeft haar jaarverslag van het jaar 2020 gepubliceerd. De stichting sluit ook het jaar 2020 af met een goed resultaat. Door een goede bezetting en een mooi bedrag aan donaties sluit de Stichting Gasthuis H-S het jaar af met een positief saldo.

Uit hun jaarverslag is op te maken dat in het hospice Gasthuis in 2020 34 personen als gast zijn geweest en er in totaal 797 dagen verbleven. De bezettingsgraad met 34 gasten was 73%. In 2019 was de bezettingsgraad 83% en in 2018 72%. Het hospice heeft in het jaar 2020 nauwelijks leegstand gekend. Wel is in een periode van 2020 gebruik gemaakt van twee in plaats van drie bedden. Dit vanwege Covid-19. Met de bezetting van drie bedden werd het te druk en kon men onvoldoende afstand houden. Het bestuur geeft aan dat ze tevreden zijn met een bezettingsgraad van 73% in deze Covid-tijd.

In het getoonde exploitatieoverzicht is duidelijk te zien welke kosten gemaakt worden en op welke wijze de totale inkomsten verkregen worden. De exploitatiekosten worden voor 70% gedekt door de eigen bijdrage van de gasten. Zij betalen € 40 per dag. Het bestuur had voor 2020 de exploitatiekosten geraamd op € 46.100. Uitgegeven is een bedrag van € 44,411. Het uitgegeven bedrag bestaat uit vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen, enz. en een bedrag aan variabele kosten om het hospice in bedrijf te houden. Dit bedrag is exclusief de kosten voor scholing en ondersteuning van de vrijwilligers. Deze worden betaald door de afdeling Midden-Groningen van Humanitas. Humanitas krijgt hiervoor een vergoeding van het Ministerie van VWS uit de subsidieregeling voor vrijwillige palliatieve terminale zorg. In 2020 is ook een bedrag van bijna € 21.842 verkregen uit donaties van particulieren en organisaties.

Deel naar jouw media!

Laat een reactie achter